From: etm marketing Sent: Sunday, November 28, 2010 10:27 AM
To: asi@remaxcity.co.il
Subject: מכתב הערכה
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            31.1.08

 


          לכבוד: אסי אלגרסי
                   רימקס סיטי

  

הנדון: תודה

 

כבר בפגישתנו הראשונה , התרשמתי מהרצינות שבה אתה מתייחס ללקוחותיך

ולעיסוקך.

לאורך החודשים בה אנו עוסקים יחדיו במכירת דירתו של אבי גיליתי מקצועיות

חסרת פשרות בכל התנהלותך.

הסבלנות שהפגנת לאורך כל הדרך הינה ראויה לציון.

בכל התקופה ידעתי שיש לי על מי לסמוך, שיעדכן אותי בכל פרט וישמור על

האינטרסים שלי.

אמליץ עליך בחום לכל מכריי.


                                                      תודה מקרב לב,

                                                      ענת זגגי
                                                      פרנק פלג 10 חיפה
                                                      054-4404116

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

מכתב המלצה מלקוח (לחץ כאן)

מכתב המלצה מענת ומשפחת סבן

 

 


  • מאפיינים